Kurdybany Start

reka Opis

Home O firmie

O Firmie

Kurdybany - wzornictwo na skórze do mebli antycznych

Firma nasza od kilku lat przygotowywa?a now? dziedzin? swej dzia?alno?ci, a w szczególno?ci w sferze renowacji mebli antycznych z drewna litego. Obecnie wdro?yli?my ju? wykonywanie kurdybanów (skór obiciowych) na krzes?a i inne meble antyczne. Kurdybany wykonujemy wed?ug starych metod, technik i materia?ów pomocniczych. Równolegle pracujemy nad pozyskaniem nowych wzorów kurdybanów, zbieramy te? stare wzory kurdybanów na krzes?a, biurka, ksi??ki i inne. Kurdybany naszej produkcji cechuje du?a staranno?? wykonania odtwarzanych detali. Ta profesja jest dzi? niemal wymar?ym zawodem, dlatego warto jest zleca? ich wykonanie odpowiedzialnym i rzetelnym firmom. Ci?gle zbieramy stare wzory kurdybanów o warto?ciowych wzorach i motywach. Jeste?my otwarci na wspó?prac? z pracowniami renowacji antycznych mebli i producentami replik mebli antycznych.

W przysz?o?ci zamierzamy uruchomi? wytwarzanie kurdybanów (Cordovan) o motywach tureckich, hiszpa?skich oraz innych epok historycznych, których cech? jest srebrzenie lub z?ocenie wypuk?ych wzorów.

 

Nasza Praca

p1p2p3p6p5

 


Modu?1

 Opis.Wi?cej...

Modu?2

2 Opis Wi?cej...

Modu?3

reka Opis Wi?cej...

Modu?4

3 Opis Wi?cej...